MODLITWY

Studentów FODA

Przenajświętszy Jezu Chryste!
My studenci – stojący na progu swojego życia,
przychodzimy przed Twoje Święte oblicze
prosić Cię:

o Światło Ducha Świętego – Pocieszyciela,
abyśmy byli zdolni podejmować
świadome i dojrzałe życie;
o Pokój, aby nasze serca nie trwożyły się na
myśl o czekającej nas przyszłości;
o Miłość wypływającą z Twojego Boskiego
Serca, uzdalniającą nas do kochania.

Matko Niepokalana!
Czuwaj nad nami, abyśmy nigdy nie odłączyli
się od Jedynej i Doskonałej Miłości.

AMEN.

Absolwentów FODA

Jezu Chryste dziękujemy Ci:

za takie miejsce jakim jest FODA
za czas w nim spędzony
za duszpasterzy opiekujących się Twym dziełem
za ludzi tam spotkanych.

Prosimy Cię czuwaj nad FODA, a nam absolwentom błogosław w dorosłym życiu,
pomagaj w znalezieniu i utrzymaniu pracy oraz w sumiennym wykonywaniu obowiązków.
Matko Niepokalana wstawiaj się za nami u Twego Syna.

AMEN.