FODOwa HISTORIA

Na początku lat sześćdziesiątych środowisko akademickie w Katowicach było nieliczne i zasadniczo bez większych tradycji. Działał jeden stały ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego (DA), przy czym wykłady dla studentów były wygłaszane w wybranych kościołach parafialnych Katowic, w różne dni tygodnia.

Zrzut ekranu 2016-02-23 o 16.43.11
Pielgrzymka studentów… nasi pod Jasną Górą

Z biegiem lat powstały inne ośrodki DA (np. przy kościele świętych Piotra i Pawła, którego duszpasterzem został ks. Longin Kozub; przy klasztorze Sióstr Służebniczek w Katowicach Panewnikach, gdzie duszpasterzem był ks. Jerzy Leichman). Referentem do spraw Duszpasterstwa Akademickiego był przez wiele lat ks. Stanisław Sierla.

Na początku 1966 roku został powołany drugi ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach Panewnikach i to przy klasztorze Franciszkanów. Te dwa ośrodki obejmowały duszpasterską troską studentów zamieszkałych w domach akademickich (których liczba po 1968 znacznie wzrosła) oraz studentów zamieszkałych na terenie franciszkańskiej parafii św. Ludwika IX, króla. Ówczesny proboszcz wspomnianej parafii, powierzył w kwietniu 1966 roku obowiązki duszpasterza studentów, nieżyjącemu już dziś, śp. o mgr Sylwestrowi Swaczynie OFM. Na mocy biskupiego dekretu od września 1966 roku duszpasterzami FODY zostali: o dr Joachim Mazurek OFM i o. dr Gaudenty Kustusz OFM. Ten ostatni był duszpasterzem akademickim do sierpnia 1989 roku, kiedy został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Katowicach Panewnikach. Na przestrzeni 23 lat, kiedy o. Gaudenty duszpasterzował w FODZIE, współpracowało z nim 14 ojców Franciszkanów.

Kolejnymi duszpasterzami byli: o. dr Apolinary Michalski OFM (od sierpnia 1989 roku do lutego

Kościół akademicki
Kościół akademicki

1991), o. dr Kleofas Gródek OFM (od marca 1991 do sierpnia 1992), o. dr Roland Jabłoński OFM (od września 1992 do sierpnia 1994), o. mgr Mateusz Smolarczyk OFM (od września 1994 do sierpnia 2001), o. mgr Igor Bartoszek OFM (od września 1999 do sierpnia 2000), o. mgr Piotr Mędrak OFM (od września 2001 do 9 marca 2003), o. dr Boguchwał Orczyk OFM (od września 2001 do sierpnia 2002 oraz od 10 marca 2003 do sierpnia 2010), o. mgr Adrian Pledziewicz OFM (od września 2010 do lipca 2011), o. mgr płk Miłosz Kaczmarczyk OFM (od października 2011 do teraz) oraz o. dr Przemysław Woźniak OFM ( od października 2015 do teraz)

Franciszkański Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego istnieje już pięćdziesiąt lat. Mimo, że czasy się zmieniły, runął mur w pewnym pięknym mieście i ludzie już nie ci sami, mamy nadzieję, że istnieć będzie nadal zachowując swój niepowtarzalny klimat.

Jak długo? Dopóki Chrystus tego chce, a studenci potrzebują.