CYTATY o. JOZAFATA NOWAKA

Prof. dr hab. Antoni Jozafat Nowak OFM urodził się 8 marca 1935 roku w Katowicach. Jako dziecko wspomagał jako łącznik tajną organizację AK. W wieku 17 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach. W 1961 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Herberta Bednorza. Studiował psychologię w KUL-u oraz psychiatrię na Akademii Medycznej w Lublinie. W roku 1968 obronił doktorat z psychologii. Studiował również w Salzburgu pod kierunkiem G. Griesla i A. I. Caruso. Po tych studiach, w 1979 roku, habilitował się w KUL. Wykładał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Recenzował i prowadził wiele prac i przewodów doktorskich i habilitacyjnych, a także profesorskich. Specjalizował się w tematyce psychologii życia wewnętrznego, identyfikacji postaw, osobowości sakramentalnej i wiele innych działów psychologii i psychiatrii. Był także redaktorem naczelnym kwartalnika katolickiego Zwycięstwo Niepokalanej. Był wzorowym zakonnikiem i kapłanem. Jego hobby była praca na ambonie, przy ołtarzu i w konfesjonale. Zmarł po ciężkiej chorobie 23 marca 2013 roku w klasztorze oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

Nie był bezpośrednio związany z FODĄ, ale zawsze można było liczyć na jego wsparcie modlitewne i cenne rady. Prowadził często wykłady na Fodzie. Interesował się co u nas słychać, ponieważ całe życie pracował ze studentami. Po powrocie z Lublina często pytał o FODĘ.

[envira-gallery id=”5640″]