MNIEJSI

„Mniejsi” to cykl spotkań FODY, w czasie których poznajemy duchowość Franciszkańską poprzez rozważanie: „Napomnienia św. Franciszka”. „Napomnienia” to zbiór 28  pouczeń i wskazówek, których autorstwo przypisuje się świętemu Franciszkowi z Asyżu. Złożone są z dwóch części: napomnień i błogosławieństw, mających na celu zwiększanie wiary i przybliżanie się do Boga. Pomimo tego, że pochodzą one z przełomu XII i XIII w. oraz pierwotnie były skierowane tylko do braci zakonnych, zawierają one uniwersalną mądrość, z której chcemy skorzystać.

            W czasie spotkań kolejno czytamy „Napomnienia”, a następnie je rozważamy.  Staramy się je jak najlepiej zrozumieć, oraz odnieść do naszego życia osobistego jak i w wspólnocie. Zastanawiamy się dyskutując jak możemy je wprowadzić w czyn, aby dzięki temu stawać się coraz lepszymi uczniami Chrystusa. Dzięki nim, jesteśmy w stanie lepiej dostrzegać nasze słabości oraz skupić się na ich przezwyciężaniu. „Napomnienia św. Franciszka” często odnoszą się do Ewangelii. Taki zabieg wzmacnia ich przekaz i ułatwia ich zapadnie w pamięć

            Spotkania „ Mniejsi” sprawiają, że odnajdujemy dzięki św. Franciszkowi mądrość, która pomaga nam zrozumieć nauki Jezusa.