PLAN OBCHODÓW 50-LECIA


Duszpasterstwo akademickie jako szczególna forma działalności w Kościele. Sesja naukowa w Auli św. Franciszka
09:30 Otwarcie sesji (o. dr August Smyczek OFM)
09:45 Idea duszpasterstwa akademickiego w celach i realizowanych założeniach (ks. dr Marek Spyra)
10:15 Obszary i formy pracy duszpasterskiej FODY (p. dr Danuta Wróbel)
10:45 Przerwa
11:15 Słów kilka o duszpasterzach FODY (o. Miłosz Kaczmarczyk OFM)
11:45 Duszpasterstwo akademickie wobec wymagań współczesności (ks. dr hab. Grzegorz Polok)
12:30 Posiłek w kawiarence
14:00 Uroczysta Msza Święta w bazylice

FODA – we wspomnieniach i w teraźniejszości (Aula św. Franciszka)
16:00 Przywitanie zgromadzonych gości (o. Antonin Brząkalik)
16:10 FODA w swoich początkach (o. dr Joachim Mazurek OFM, o. bp Zbigniew Kusy OFM)
16:30 Moja przygoda z FODĄ. Duszpasterze o FODZIE (o. Kryspin Kasprzak OFM, o. Kazimierz Falkus OFM, o. Jeremiasz Franczak OFM, o. Mateusz Smolarczyk OFM, o. dr Roland Jabłoński OFM, o. Igor Bartoszek OFM, o. dr Boguchwał Orczyk OFM, o. Piotr Mędrak OFM)
17:30 Przerwa
18:00 o. dr Gaudenty Kustusz we wspomnieniach przyjaciół (o. Salezy Tomczak OFM, o. dr Grzegorz Błoch OFM, Antoni Solak, Henryka i Jerzy Chmielewscy, Teresa Stróżyna, inni zaproszeni)
18:30 „Panie jak dobrze nam tu być”. FODA oczami studentów (Monika i Antoni Dwornik, Jakub P. Krupa, Paweł Płoskoń)
20:00 Koncert Karoliny Śleziak w bazylice.
22:00 Tańce i Hulanki na FODZIE
Złoty Jubileusz FODA