LAMPA – CZYLI ROZŚWIETL GŁOWĘ W PRACOWNI UMYSŁU

Nazywam się Joanna Purzycka. Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym (numer certyfikatu 924). Uczestniczę również w czteroletnich studiach podyplomowych z zakresu specjalizacji klinicznej na Uniwersytecie SWPS realizując program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Ukończyłam szkolenie, a także jestem objęta superwizją z zakresu Terapii schematu, tym samym przygotowując się do uzyskania certyfikatu w tym podejściu terapeutycznym. Rozwijam swoje kompetencje w zakresie Dialektycznej terapii behawiorlanej.

Na co dzień pracuję w poradni psychologicznej dla dzieci w Rudzie Śląskiej, będąc częścią zespołu terapeutycznego, gdzie trafiają dzieci oraz młodzież m. in. z zaburzeniami psychicznymi po pobycie na oddziale psychiatrycznym, po doświadczeniu przemocy oraz innymi trudnościami wpływającymi na codzienne funkcjonowanie.  

Od kilku lat zdobywam doświadczenie zawodowe poprzez pracę w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka na Oddziale Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Oddziale Gastrologicznym, Oddziale Nefrologicznym, Oddziale Chirurgii i Urologii, Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz w poradni metabolicznej.

W ramach specjalizacji klinicznej zdobywam bogate doświadczenie kliniczne realizując liczne staże w różnych jednostkach specjalistycznych m. in. : SPOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Oddziale Psychiatrycznym oraz Oddziale Neurologicznym, Centrum Pediatrii w Sosnowcu na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej, SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Gliwickie Centrum Edukacyjno- Rehabilitacyjne, Fundacja „Dom Nadziei” NZOZ Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy i inne.

Pracę terapeutyczną traktuję jako wspólną drogę opartą na partnerstwie w ramach którego to pacjent jest specjalistą od własnych przeżyć i problemów, natomiast terapeuta jest ekspertem w zakresie procesu powstawania zaburzeń w codziennym funkcjonowaniu. Wspólnie poszukujemy mechanizmu działania i przyczyn aktualnych trudności oraz drogi do ich skutecznego pokonania. W zależności od specyfiki trudności, korzystam z określonych podejść terapeutycznych (Terapii poznawczo- behawiorlanej, Terapii schematu lub DBT).

Pracuję zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. W obszarze moich zainteresowań i pracy terapeutycznej znajdują się zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe oraz nastroju. Pracuję również z zaburzeniami osobowości.

Uczestniczyłam w licznych kursach z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania oraz Dialogu Motywującego. 

Kontakt:

Mail: jpurzycka89@gmail.com
Telefon: 600 907 696