Wykład z dyskusją – GMO: szansa czy zagrożenie? 22.11.2016r.

We wtorek 22. listopada odbył się wykład połączony z dyskusją na temat: „GMO: szansa czy zagrożenie?”. Prezentacja, przygotowana przez absolwentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, podzielona została na dwie części. Pierwszą z nich poprowadził lic. Miłosz Morawski, drugą natomiast – mgr Maria Porzuczek. Zanim prelegenci przystąpili do wykładu, przeprowadzili wśród licznie zgromadzonych słuchaczy test z wiedzy o genetyce i GMO. Po nim przeszli do prezentowania tematu.

W pierwszej części wykładu omówiona została budowa DNA. Można było dowiedzieć się, z czego jest ono zbudowane, a także jakie wiązania chemiczne stabilizują jego strukturę. W ramach wprowadzenia, prelegent przybliżył również pojęcie genu oraz jego cech, a także poruszył zagadnienie mutacji genetycznej i chromosomowej oraz ich znaczenie w procesie ewolucji i specjacji, czyli powstawania gatunków. W dalszej części nie mogło zabraknąć informacji o tym, czym z definicji jest GMO, czyli organizm modyfikowany genetycznie, od strony biologicznej i prawnej. Następnym elementem prezentacji było przedstawienie metod otrzymywania GMO. Wspomniano również o modyfikacjach genetycznych występujących w naturze, np. u wirusów, czy bakterii.

W części drugiej prelegentka skupiła się na aspektach ekologicznych i zdrowotnych GMO. Nie tylko obalone zostały mity, że GMO szkodzi zdrowiu człowieka, ale nawet przytoczono argumenty, że modyfikacje genetyczne można z korzyścią stosować w leczeniu i łagodzeniu wielu chorób. Podano także przykłady organizmów, które wykorzystano do walki z głodem i niedoborami witamin, takie jak np. złoty ryż. Przedstawiono najczęstsze modyfikacje i organizmy, które im ulegają, oraz wyjaśniono, dlaczego biotechnolodzy podejmują się takich działań. Pod koniec prezentacji wymieniono i scharakteryzowano również możliwe zagrożenia związane ze stosowaniem GMO.

Oboje prelegenci podkreślali, iż największą słabością GMO jest czynnik ludzki, ponieważ to on decyduje o rodzaju zastosowanej modyfikacji. Wyjaśnili ponadto, że techniki i narzędzia, jakimi dysponuje biotechnologia, wliczając w to GMO, mogą nieść za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki.

[envira-gallery id=”6025″]