Schola w Zgoniu 26.01.2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dziś liturgiczna schola FODY Gaudete udała się wraz z duszpasterzem do parafii pod wezwaniem św. Antoniego w Zgoniu gdzie zaśpiewała części zmienne podczas Mszy św. o godz. 16.00 by po jej zakończeniu dać koncert kolęd. Ok. 50 osób pozostało w kościele by na koniec oklaskiwać śpiewaków. Był bis ale na uwagę zasługuje fakt, że Maestro Paweł Płoskoń był w tym dniu nie tylko dyrygentem scholii, ale również swego rodzaju konferansjerem i wodzirejem. To miało sens i zmniejszyło dystans parafian do pięknie prezentującej się pod wieloma względami scholii. Reszta płyt, które nam pozostały poszła jak woda, wierni wychodzili z kościoła bardzo ukontentowani. Na chwałę Chrystusa i ku pożytkowi wiernych warto śpiewać.