Rekolekcje Wielkopostne 05-08.03.2017r.

Kolejne rekolekcje za nami. Miały tytuł „Pakiet pielgrzyma”, a wygłosił je Duszpasterz DA Gniazdo, o. Bartłomiej Wolszleger OP.

Pierwszego dnia rekolekcji w trakcie niedzielnego kazania o. Bartłomiej starał się nam uzmysłowić, że Pan Bóg nigdy nami się nie zniechęci i zawsze będzie nas szukał i kierował na właściwe drogi. Zrozumienie tego było kluczem do właściwego zrozumienia czym jest „Pakiet pielgrzyma”.

W drugim dniu rekolekcji o. Bartłomiej opisał trzy pierwsze składniki pakietu. Każdy z nich porównywał do elementów każdej pielgrzymki. Pierwszym z nich jest swego rodzaju naklejka, która oznacza, że dana osoba należy do pielgrzymki, czyli chrzest. Jest znakiem przynależności do Kościoła i możliwości korzystania z jego wszystkich dobrodziejstw. Jednym z nich jest druga składowa pakietu, czyli bierzmowanie, które wzmacnia człowieka w życiu, jak wszelka pomoc medyczna udzielana w drodze. Żeby móc przebyć całą drogę należy jeść, więc w pakiecie nie może zabraknąć pokarmu, czyli posilającej nas Eucharystii.

W kolejnym dniu była również konferencja, w której rekolekcjonista przedstawił następne dwie rzeczy znajdujące się w pakiecie pielgrzyma. Jak podczas pielgrzymki potrzeba jest umyć się, tak i w życiu musimy regularnie myć swoją duszę. Z pomocą przychodzi sakrament pokuty i pojednania, który oczyszcza duszę z wszystkich grzechów. O. Bartłomiej przypomniał nam również warunki ważnej spowiedzi. Następną składową pakietu jest namaszczenie chorych, mające na celu wzmocnić duchowo cierpiących. Często jest utożsamiane z ostatnim namaszczeniem, jednak można je przyjąć na każdym etapie choroby. Po konferencji nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, w trakcie której można było oczyścić się, przystępując do sakramentu pojednania.

Rekolekcje zakończyły się Mszą Świętą, podczas której zostały podane ostatnie składniki pakietu. Są to specyficzne składniki, ponieważ w zależności od drogi zabiera się tylko jeden z nich. Na przykładzie Jonasza o. Bartłomiej pokazał nam, że do kapłaństwa powoływani są przeróżni ludzie. Nawet tacy jak Jonasz, który sprzeciwiał się woli Boże i niechętnie ją wypełniał. Zamysł Boga jest tak cudowny, że niezależnie od grzeszności kapłanów, udzielane przez nich sakramenty są ważne. Ostatnim punktem na liście pakietu został sakrament małżeństwa. Przy tej okazji dominikanin podał dwie skuteczne metody na krótkotrwałość małżeństwa: 1. współżycie ze sobą przed ślubem; 2. mieszkanie ze sobą przed ślubem. Na zakończenie o. Bartłomiej zwrócił również uwagę na fakt, że sakramentów nie można sobie udzielić samemu. Udzielane są zawsze w komunii z Bogiem i drugim człowiekiem. Po Komunii świętej o. Miłosz wraz ze studentami podziękowali za wygłoszone rekolekcje.

Przez cztery dni trwania rekolekcji o. Bartłomiej mieszkał w klasztorze oo. franciszkanów, dzięki czemu był dostępny dla studentów w każdym momencie. Odbył się także pojedynek w ping-ponga, w którym dwukrotnie lepszym okazał się nasz Duszpasterz, o. Przemysław.

[envira-gallery id=”6632″]