Podumowanie roku 2020

Pożegnaliśmy Ojca Miłosza – wieloletniego Duszpasterza Fody, niezwykle zasłużonego dla naszej Wspólnoty bliskiego naszym sercom.
Powitaliśmy nowego Duszpasterza Akademickiego – Ojca Efraima, który z wielkim zaangażowaniem przejął funkcje poprzednika.
Wprowadziliśmy spotkania w formie on-line, aby podtrzymać wspólnotę i jedność pomimo zagrożenia epidemicznego.
Wypełniliśmy luki! Wolne soboty zostały zajęte przez aktywności sportowe – w ramach Sportowych Sobót byliśmy m.in. w górach, w Jumpcity, czy na łyżwach.
Poprawiliśmy regularność dodawania postów na fanpage’u Fody, a także zadbaliśmy o jego koordynację ze stroną internetową.
Stworzyliśmy grupę Młodzi Fodzianie na Facebooku, konwersację na WhatsAppie, a także konto na Instagramie – ukazujące mniej oficjalne oblicza Fodzian.
Dbaliśmy o oprawę liturgiczną Mszy Akademickich: schola w czterogłosie prowadziła śpiew, a nasi lektorzy podejmowali trud czytania i śpiewania psalmów.
Zorganizowaliśmy Rekolekcje Adwentowe, które wygłosił o. Euzebiusz Skorupa, a także wraz z Duszpasterstwem Akademickim Centrum oraz FCMP “Trzej Towarzysze” współorganizowaliśmy Roraty dla Zatrzymanych.
Odbyliśmy wiele wspólnych spotkań i wycieczek, odwiedziliśmy nowe miejsca – w Katowicach i poza nimi, zawiązaliśmy nowe znajomości i przyjaźnie 😀
Oby nowo rozpoczęty rok 2021 był równie owocny!