Goście Fody

Wtorkowe wieczory na Fodzie to czas spotkań z różnymi ciekawymi osobami. Naszymi gośćmi byli między innymi:

P. Ania – pielęgniarka anestezjologiczna, która rozmawiała z nami o cierpieniu, chorobie, bezsilności, modlitwie, wierze, nadziei, miłości, przeszczepach i kilku innych sprawach.

Pani Aleksandra – wieloletni pracownik II wydziału Karnego, która mówiła nam o prawie i bezprawiu, o miłości i sprawiedliwości.

O. Karol OSB, który wygłosił dla nas konferencje na temat zagrożeń związku małżeńskiego.

[envira-gallery id=”1915″]