Gość Fody: profesor Krystian Wilk – „Śladami Świętego Franciszka” 13.03.2018

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

FODĘ odwiedziło wiele znamienitych osobistości, jednak profesorowie należą do rzadkości. Prof. dr hab. Krystian Wilk wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej, obecnie jest już na emeryturze, przyjechał do nas, jednak nie w związku ze swoimi zainteresowaniami naukowymi, ale jako fotograf i podróżnik. Pan profesor odbył wiele podróży do Włoch, a szczególnie do krainy zwanej Ubria położonej w centrum Półwyspu Apenińskiego. Co jest szczególnego w tym regionie? Miasto Asyż, miejsce, gdzie urodził się i działał Święty Franciszek, założyciel zakonu Braci Mniejszych.
Swoją prezentację profesor zaczął właśnie od przybliżenia życiorysu świętego, w czym pomagał mu Ojciec Miłosz. Potem pokazał nam zdjęcia i filmy ze swoich podróży do miejsc związanych ze świętym, takich jak Asyż, pustelnia w Carcei czy la Verna (miejsce, gdzie św. Franciszek otrzymał stygmaty). Przytoczył także kilka anegdot z podróży.
Na koniec podziękowaliśmy Panu Profesorowi za poświęcony czas i pokazanie miejsc związanych z tak ważnym dla FODY świętym oraz tradycyjnie ustawiliśmy się do wspólnego zdjęcia.

Pax et Bonum!

[envira-gallery id=”8728″]