Debata- Czy karać śmiercią ?

We wtorek w naszym Ośrodku odbyła się już kolejna z debat pt. „Czy karać śmiercią?”. Tym razem debata ta przybrała formę otwartą, w której każdy z uczestników mógł zająć jedno z dwóch stanowisk – karać śmiercią lub nie karać śmiercią – i dołączyć do odpowiedniego z zespołów. Debata ta tym razem odbywała się bez udziału oficjalnego moderatora i mimo to przebiegała nadzwyczaj kulturalnie i merytorycznie. Każdy z uczestników zasiadających w zespołach mógł podejść do mównicy i wygłosić swój dwuminutowy monolog lub zripostować monolog swego poprzednika. W temacie kary śmierci uczestnicy poruszyli praktycznie każdy aspekt dotyczący karania śmiercią: społeczny, filozoficzno-moralny, ekonomiczny, prawny czy duchowy. Każde z poruszanych zagadnień było bardzo dobrze poparte merytorycznymi argumentami i pozostawiało przez to wiele do wspólnej dyskusji. Aspekty duchowe były poparte Pismem Świętym i nauką Kościoła Świętego. Każdy z uczestników doskonale przedstawiał swoje zdanie i związane z nim argumenty. Co ciekawe wynik debaty pozostał niejednoznaczny, pokazując złożoność tematu.
[envira-gallery id=”5273″]