Akademickie Rekolekcje Wielkopostne „Krzyż” z ks. Sławomirem Borowczykiem, 25-28.02.2018 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Za nami Akademickie Rekolekcje Wielkopostne. Na prośbę naszych Ojców Duszpasterzy wygłosił dla Nas ksiądz Sławomir Borowczyk.
Rekolekcje te przypadły na dni od 25.02 do 28.02. Przyniosły wiele dobra i spokoju na serca studentów, którzy przeżyli te rekolekcje z Bogiem. Miał one właśnie zbliżyć nas do Pana Boga, miały pokazać nam jego bezgraniczną miłość, której największe świadectwo pokazuje Drzewo Krzyża z ciałem naszego Zbawiciela. To były Rekolekcje Wielkopostne pod znakiem Krzyża. Zostały również tak zatytułowane. Słowo: „Krzyż” nie wymaga zbyt wielu interpretacji – to słowo, które oddaje wszystko, co w Wielkim Poście najważniejsze. Dla nas to synonim zbawienia.

Ksiądz Borowczyk mówił z pełnym zaangażowaniem o miłości Boga, który ofiarował nam swojego Syna; Syna, który ofiarował swoje życie za nas. Za nasze grzechy. Czy w takim razie powinniśmy karać się za nasze grzechy i oczekiwać pomsty Boga? Bóg jest Miłością i Miłosierdziem, które przelewa na nas przy każdej możliwej okazji: kiedy uczestniczymy we Mszy Świętej, kiedy przystępujemy do Spowiedzi Świętej oczyścić nasze sumienia, kiedy stąpamy chodnikiem i jesteśmy zajęci swoimi sprawami. Warto polecić je Bobu, by to w nim realizowało się nasze życie, by było lepsze – abyśmy my byli lepsi.

„Krzyż” znaczy wiele. Zostaliśmy zachęceni do ucałowania krzyży, które mamy w domach. Do zgłębiania nauk Pana poprzez obcowanie z Pismem Świętym. Przez Krzyż i Słowo Boga możemy kroczyć do świętości, przygotowywać się na Zmartwychwstanie.
Wiele osób przystąpiło do Komunii Świętej po uprzednim przystąpieniu do Spowiedzi. To zarówno dla księdza Borowczyka, a także dla nas, Fodzian, wielka radość. Dziękujemy Wam i sobie za to. Dziękujemy Wam za obecność na tych Rekolekcjach. Dziękujemy księdzu Borowczykowi za czas znaleziony dla nas – bogaty w łaski.

Pokój i dobro!
[envira-gallery id=”8610″]