27.10 Gość Fody – Piotr Skrodzki ze wspólnoty Cenacolo: „ Byłem umarły, a oto jestem żyjący”

W naszym „studiu FODA”, na pierwszym spotkaniu online z Gościem Fody, mieliśmy okazje wysłuchać świadectwa życia pana Piotra Skrodzkiego.  Przybliżył nam również historie powstania wspólnoty Cenacolo, która powstała 16 Lipca 1983 r., dzień w którym kościół wspomina Matkę Bożą z Góry Karmel, w opuszczonym domu, który  dany przez miasto na wzgórzu Saluzzo (CN), miasteczka w prowincji Cuneo w Piemoncie, siostra Elvira Petrozzi znana dziś jako Matka Elvira, rozpoczyna historię wspólnoty Cenacolo. Spotkanie rozwijało się poprzez dyskusję i zadawane panu Piotrowi pytania przez studentów, na które z wielką ochotą odpowiadał.

Było to też nasze jedno z pierwszych spotkań online na zoom, przez co były problemy techniczne. Piszemy o tym ponieważ na spotkaniu było więcej uczestników, ale nie widać ich już na zdjęciu pamiątkowym.

Zachęcamy do zapoznania się z wspólnotą Cenacolo m.in. z Polski. Link poniżej.