DUSZPASTERZE


o. MIŁOSZ KACZMARCZYK

O. Miłosz Dariusz Kaczmarczyk urodził się 12 grudnia 1971r. w Rybniku. Święcenia przyjął 29.04.1997 w Katowicach-Panewnikach z rąk abp. Damiana Zimonia. Pełnił posługę w następujących parafiach: Katowicach-Panewnikach, Jablonkowie i Bohuminie w Czechach, w Kobylinie i Miejskiej Górce w Wielkopolsce, Chorzowie, Podłężu Królewskim, Londynie oraz w Górkach Wielkich. Jest kapelanem Polskich Drużyn Strzeleckich w stopniu pułkownika. Od października 2011 roku jest Duszpasterzem Fody. O. Miłosz dzięki swojej wojskowej dyscyplinie i spotkanych wielu dobrych ludzi, a przede wszystkim przy pomocy Ducha Świętego, przeprowadził szereg zmian w duszpasterstwie, które pozwoliły ściągnąć ponad 100 studentów w każdym roku akademickim. Organizuje wiele wycieczek. Zaprasza ciekawych i znanych gości, którzy dzielą się swoimi świadectwami. Zmianom uległ również Kościół Akademicki, który na nowo zaczął służyć studentom, oraz pomieszczenia, w których się spotykamy. Dzięki niemu nasza schola mogła nagrać płytę. Jest drugim, po o. Gaudentym Kustuszu, który doczekał się pamiątkowej tablicy, jako Odnowiciel Fody.

o. PRZEMYSŁAW WOŹNIAK

O. Przemysław Marcin Woźniak urodził się 1 września 1977 w Dąbrowie Górniczej. W 1997 r. po ukończeniu Technikum Mechaniczno Elektrycznego w Zawierciu wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych prowincji Wniebowzięcia NMP. Po 2 miesięcznym postulacie i rocznym nowicjacie rozpoczął w październiku 1998 r. studia w WSD w Katowicach Panewnikach, które ukończył z tytułem magistra w 2004 r. Po przyjęciu święceń kapłańskich pełnił obowiązki kapelana w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Ligocie oraz był katechetą. W 2009 r. wyjechał do Rzymu na studia licencjackie i doktoranckie z zakresu teologii duchowości. Ukończył je w 2015 r. Po powrocie do Polski zostały mu powierzone obowiązki wychowawcy i wykładowcy w WSD Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach oraz duszpasterza we Franciszkańskim Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego.