ABSOLWENCI

Znowu zaczęła działać strona FODY pod nie zmienionym adresem www.foda.panewniki.pl i jak dawniej mamy swoją zakładkę, na której można umieszczać informacje dotyczące absolwentów. Informacje zamieszczane dotychczas dotyczyły przede wszystkim spraw absolwentów, którzy kończyli studia w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku( ale to brzmi), ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby umieszczać informacje dotyczące innych roczników. Jeśli chcesz umieścić informacje, zdjęcia, ciekawe opinie itd., wyślij je na absolwenci.foda@gmail.com lub bezpośrednio do o. Miłosza